BUTYL ACETATE- C6H12O2 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TM GROW

BUTYL ACETATE- C6H12O2

BUTYL ACETATE- C6H12O2

Butyl acetate là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C6H12O2, dạng lỏng, không màu, có mùi dầu chuối, dễ cháy, tan được trong hầu hết các dung môi hữu cơ  như alcohol, glycol, ester, ketone, và tan ít trong nước.

Butyl acetate được sản xuất chủ yếu từ phản ứng ester hóa giữa Butanol và Acid acetic với xúc tác acid sulfuric dưới điều kiện hồi lưu

Giá: Liên hệ